®

LOGG INN

SENSENET®

KONSERNSTRATEGI

SENSENET®

KONSERNSTRATEGI

Mer enn før står i dag utvikling og endring øverst på de fleste lederes strategiske agenda. Sterke endringer innen markeder og i samfunnet generelt fordrer at bedrifter og offentlige virksomheter nær sagt hele tiden må omstille seg, legge ned enheter, bygge opp enheter og endre interne og eksterne styringsstrukturer.

 

senseNet® Konsernstrategi er et oversiktelig verktøy for å bistå ledere og virksomheter i dette strukturelle utviklingsarbeidet. Verktøyet bygger på hva vi betrakter som de tre grunnleggende spørsmålene i disse prosessene:

 

 • I hvilke bransjer, tjenesteområder, teknologifelt eller det være seg andre type segmenter skal foretaket/virksomheten velge å operere i?

 • Hvordan skal porteføljen av resultatenheter som helhet følges opp?

 • Hvordan skal de enkelte resultatenhetene, ut fra sine mer eller mindre differensierte behov og utfordringer følges opp?

 

 2016 © SENSENET AS. senseNet er et registrert varemerke for SENSENET AS.

MÅLGRUPPER

 

Toppledelser, ledere for øvrig og strategimedarbeidere i rimelig store og sammensatte virksomheter innenfor næringsliv og offentlig sektor. Verktøyet har stadig sterkere relevans for ledelser innen offentlig sektor, som store kommuner, direktorater og statlige virksomheter.

 

 

LEVERANSE

 

senseNet® Konsernstrategi er både et analyse- og beslutningsverktøy og et metodikkverktøy. Det er velegnet for bruk i workshops, i saksforarbeid til møter i ledelsesgrupper, og som et redskap til intern lederutvikling og kompetanse-bygging. Det inneholder både praktiske metoder for analyse av porteføljen, relevante sjekklister for objektene i porteføljen samt et omfattende teoretisk grunnlag. I modellen senseNet® EYE er senseNet® Konsernstrategi et svært viktig verktøy innenfor tema 4/Strategi og tema7/Konsernstyring.

 

 

REFERANSER

 

senseNet® Konsernstrategi i kombinasjon med senseNet® EYE, har vært benyttet som grunnleggende verktøy i følgende prosjekter:

 

 • Volvo Car Norway (2015-2016)
 • SINTEF ledersamling (2016)
 • Det Samfunnsvitenskapelig Fakultet, UiB (2015)
 • Statoil (2011-2015)
 • Gassco (2015)
 • Høgskolen i Bergen (2015)
 • Fram Flora (2015)
 • Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane (2015)
 • Kystverket (2014)
 • GC Rieber konsern (2014)
 • GC Rieber Eiendom (2014)
 • Odfjell Drilling (2013)
 • Gassco (2013)
 • Petrad (2013)
 • Petroleumstilsynet - konsernidentitet (2013)
 • BKK (2012)
 • Petroleumstilsynet, strategi (2007-2011)
 • Energy Ventures (2010-2011)
 • PETRAD – identitet og strategisk agenda (2009)
 • IRIS (2007-2009)
 • ONS (2009)
 • NCE Subsea (2008)
 • NCE Culinology (2007)
 • OLF - Integrerte operasjoner (2006)
 • NHH - Etter og videreutdanning (2006)
 • Gassco Identitet (2002-2005)
 • Stavanger Kommune - ARNE prosjektet (2005)
 • Statoil: BRA kompetansesenter (2003), strategi
 • Sparebanken Vest, Strategi 2003 (2002-2003)
 • NSB Persontog (2003)
 • Etableringen av Petoro (2002)
 • Prosafe - Konsern Team Prosafe (2002)
 • Hordaland Olje- og Gassenter, Strategi (2002)
 • Konsernstyring - modeller og utviklingstrekk, NAVO (Oktober 2002)
 • Statoil: The Statoil Way, (2001)
 • Statoil: Statoil Corporate Strategy (2001)

KONTAKT OSS

 

For mer informasjon om verktøyet, bestilling av kurs eller workshops, benytt skjemaet til høyre eller kontakt oss på

 

Telefon: 55 36 88 06

 

Adresse:

SENSENET AS

Strandgaten 18, 5013 Bergen

 

Internet: www.sensenet.no

senseNet® Konsernstrategi er et interaktivt strategi analyse og dialogverktøy, samt et undervisningskonsept utviklet av SENSENET AS (tidligere Topplederskap Berrefjord & Thomassen AS) og er en del av vår senseNet® -produktfamilie. Alt innhold, inklusive tekst, figurer, modeller, struktur, konsept og løsninger er Copyright © 2002-2016 SENSENET AS. Innholdet er utviklet av og tilhører SENSENET AS og kan ikke gjengis uten tillatelse fra SENSENET AS. Hverken tekst, modeller eller bilder fra dette nettsiden kan benyttes uten tillatelse fra SENSENET AS. senseNet er et registrert varemerke for SENSENET AS. Mer informasjon er tilgjengelig på våre nettsider: www.sensenet.no.

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.